Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szakjelzet

2013.12.06

A könyvtárak raktározási rendje

 

A könyvtárakban a dokumentumok elhelyezését az igények, és még inkább a lehetőségek határozzák meg. Leggyakoribb, és az olvasó számára legcélszerűbb a szabadpolcos elrendezés. Sok könyvtár kénytelen a dokumentumok kisebb vagy nagyobb részét zárt, esetleg külső raktárban elhelyezni. Előfordulhatnak különgyűjtemények: hagyaték, kézirattár stb. Az egyes dokumentumtípusokat is célszerű külön tárolni. Felsőoktatási könyvtárakban letéti kézikönyvtárak vannak az egyes tanszékeken.

Tehát az olvasónak meg kell tudni, hogy melyik részlegben, helyiségben, adott esetben, melyik épületben található a dokumentum? Azon belül melyik polcon? Mi a dokumentumok sorrendje?

A hazai könyvtárak többsége a szabadpolcos elrendezésnél az ETO szakrendet követi. Eszerint a szépirodalmi műveket a szerzők betűrendjében, szerző hiányában vagy sok szerző esetén a cím kezdőbetűje alapján tárolja. A szakirodalom az ETO osztályai szerint, azon belül szerző vagy cím betűrendje alapján.

Hiába ismerjük ezt az elvet, a tájékozódás mégsem egyszerű. Egy ókori szerző, pl. Platon művei a szépirodalom, vagy a szakirodalom között találhatók? Egy városról készült fotóalbum lehet a honismereti, a fotóművészeti, vagy az útikönyvek között is. Az Aranybullát kereshetjük Magyarország története vagy a jogtudomány irodalma között is. Máshol van a helye a társadalomföldrajz, és máshol a természetföldrajz könyveknek. Tehát nem mindig egyértelmű, hogy melyik polchoz kell menni. Még a dokumentum típusa sem mindig egyértelmű. A Corpus Juris a nyomtatott vagy az elektronikus dokumentumok között van? A lexikonok általában nem egymás mellett találhatók. Az általános lexikon a "0" főosztályban található, ezzel szemben a szaklexikonok az adott szakterület polcán találhatók. Ez vonatkozhat a szakszótárakra, szakbibliográfiákra,  és egyéb adattárakra.

Megbízható választ az elhelyezésre a katalógus ad.

A hazai könyvtárak többségében az ETO szakjelzet alapján kialakított raktározási rendet követi. Amint ezt a katalógusokról szóló fejezetben már említettük, a raktári jelzet megállapításában lehetnek könyvtáranként eltérések. Mégis érdemes áttanulmányozni az alábbi táblázatot, mert ha értjük a logikáját, könnyebben eligazodunk a könyvtári pocok között. 

Szabadpolcos elrendezés esetén általában a következőképpen alakul:

A szakirodalmi művek rajtári jelzete kétsoros. A felső sor az ETO szakjelzet alapján megállapított háromjegyű szám. (Vannak kivételek. A 943.9 esetében négy számjegyet kell figyelembe venni, hogy Magyarország története elkülönüljön a 943-ban található közép-európai államok történetétől.) Az alsó sor ezen a háromjegyű számon belüli betűrendi jelzet.

Szépirodalmi munka esetén egysoros a jelzet. A szerző vagy cím első betűje és egy kétjegyű szám, ami a betűn belüli sorrendet mutatja. Pl: A római költők antológiájának R 80, Ady Endre munkáinak A 25 a raktári jelzete.

0 Általános Művek

001 A tudomány általában   028 Olvasás
002 Dokumentáció. könyv   030 Lexikonok, enciklopédiák
003 Írás, szintaktika, szemantika   050 Folyóirat
007 Információ   058 Évkönyvek, címtárak
008 Kultúra, civilizáció   059 Almanach, naptár
010 Könyvészet   060 Intézmények, társaságok
015 Nemzeti bibliográfiák   069 Múzeumok
016 Másodfokú bibliográfiák   070 Sajtó
017 Könyvkereskedői katalógusok   080 Gyűjteményes munkák
020 Könyvtárügy   090 Könyvritkaság
022 Könyvtárépítészet      
024 Könyvtári szolgáltatások      
025 Könyvtári munka      
027 Könyvtártípusok      

1 Filozófia, Pszichológia

100 Bölcselet, filozófia   160 Logika
140 Filozófiai rendszerek   170 Etika, erkölcs
150 Pszichológia   180 Esztétika

2 Vallás

200 Vallás és tudomány   290 Nem keresztény vallások
220 Biblia   292 Klasszikus mitológia
280 Kereszténység      

3 Társadalomtudomány

300 Társadalomtudományok   340 Jog, jogtuudomány
301 Szociológia   350 Államigazgatás, közigazgatás
308 Szociográfia   355 Hadtudomány
310 Statisztika   360 Szociális gondoskodás
312 Demográfia   368 Biztosításügy
320 Politika   370 Neveléstudomány
323 Belpolitika   371 Pedagógia
327 Külpolitika   374 Iskolán kívüli nevelés
329 Politikai pártok   378 Felsőoktatás
330 Közgazdaságtan   390 Néprajz
331 Munkaügy   394 Közéleti és társadalmi szokások
333 Föld, telek   396 Nőkérdés
334 Gazdasági szervezetek   398 Folklór
336 Pénzügy      
337 Vámügy      
338 Gazdaság      
339 Jövedelem, életszínvonal      

5 Természettudomány

500 Természet általában   550 Földtan
502 Természetvédelem   570 Biológia
504 Környezetvédelem   572 Antropológia
510 Matematika   580 Növénytan
520 Csillagászat   590 Állattan
530 Fizika      
540 Kémia      

6 Alkalmazott tudomány

600 Alkalmazott tud. általában   660 Vegyipar
610 Orvostudomány   663 Élelmiszeripar
620 Technika   670 Könnyűipar
630 Mezőgazdaság   680 Továbbfeldolgozó iparok
640 Háztartás, vendéglátóipar   681 Finommechanika, számítástechnika
650 Vezetés, szervezés   690 Építőipar

7 Művészet, szórakozás, sport

700 Művészet általában   760 Grafika
710 Település, táj rendezés   780 Zeneművészet
720 Építészet   790 Szórakozás
730 Szobrászat   791 Filmművészet
740 Rajzművészet   792 Színházművészet
745 Iparművészet   793- Társas szórakozás, tánc
750 Festészet   796- Sport

8 Nyelv  és irodalom

800 Nyelvtudomány   810 Irodalomtudomány (820 E)
801 Többnyelvű szótárak      
802 Angol nyelv   820 Angol irodalom
803 Német nyelv   830 Német irodalom
804 Francia nyelv   840 Francia irodalom
805 Olasz nyelv   850 Olasz irodalom
806 Spanyol és portugál nyelv   860 Spanyol és portugál irodalom
807 Latin és görög nyelv. Klasszika filológia   871 Latin irodalom
808 Szláv és balti nyelvek   880- Szláv irodalom
809 Magyar nyelv   894 Magyar irodalom

9 Történelem, földrajz

908 Honismeret   920 Életrajz,
910 Földrajztudomány   930 Történelem segédtudományai
911 Településföldrajz   931 Ókori történelem
912 Térképek, atlaszok   940 Európa története
913 Regionális földrajz   942 Nagy -Britannia története
914 Európa földrajza, útikönyvek   943 Közép-Európa története
915 Ázsia földrajza, útikönyvek   943.9 Magyarország története
916 Afrika földrajza, útikönyvek   944 Franciaország története
917 Amerika földrajza, útikönyvek   945 Olaszország története
918 Dél-Amerika földrajza, útikönyvek   950 Ázsia története
919 Óceánia, Ausztrália és a sarkvidékek földrajza   960 Afrika története
      970 Amerika története
      973 Amerikai Egyesült Államok története
      980 Dél-Amerika története
      990 Óceánia, Ausztrália története

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.